> Contradicció

I quan tens la sensació, equívoca i innegable, de ser en els orígens d’una forma contradictòria, mires endavant i veus el darrera, la propia petja que precedeix les passes d’un mateix, tothora a la deriva d’un pensament confós, reiterativament inexistent, amb volta i sense solta.

***