> ratolí

 

amagat dins una tolla on l’aigua ja no es vida, ni viva, reposa com una petita mostra museística, de ciència natural inexacta i cruel, aquest ratolí malaventurat. sense nom per la làpida inexistent, com els autèntics salvatges anònims que s’escapen dels comptes administratius.

***